Güncelleme Talebi
Sanal Akademi Güncelleme / Düzeltme Talebi

Değerli üyelerimiz, bilginin hızla değiştiği günümüzde muhakkak ki Sanal Akademi’deki bilgiler de eskiyecek veya değerini yitirecek ve en nihayetinde güncelleme / düzeltme gerekecektir. Böyle bir durumda aşağıdaki formu kullanarak bizleri uyarmanızı önemle istirham ederiz.