Kolorektal Hastalıklar

Modül 1: Kolon Kanseri

Öğrenme Hedefleri
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
İnsidans, Etyoloji, Epidemiyoloji
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Neden Kolon Kanseri İncelenmeli
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Tarihçe
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Embriyoloji
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Anatomi: Açık ve MIS Anatomisi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Fizyoloji
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Karsinogenezis ve Prekanseröz Lezyonlar
    İSMAİL GÖGENUR
Tanı, Klinik Evreleme, Ameliyat Öncesi Hazırlık
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Radyolojik Evreleme
    MEHMET ŞÜKRÜ ERTÜRK
Yayılım Yolları
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Cerrahi Tedavi Prensipleri
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Yerleşim Yerine Göre Cerrahi Tedavi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Açık Cerrahi Teknik: Çıkan Kolon
    NERİMAN ŞENGÜL
Açık Cerrahi Teknik: Hepatik Kolon
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Açık Cerrahi Teknik: Transvers - Sol Köşe
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Açık Cerrahi Teknik: Sigmoid Kolon
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU     ZEKERİYA ERHAN AKGÜN
Açık Cerrahi Teknik: Total Abdominal Kolektomi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Laparoskopik Teknik: Çıkan Kolon
DURSUN BUĞRA DURSUN BUĞRA
Laparoskopik Teknik: Çıkan Kolon - KME
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Laparoskopik Teknik: Hepatik Kolon
CİHANGİR AKYOL CİHANGİR AKYOL
Laparoskopik Teknik: Transvers Kolon
    METİN KESKİN
Laparoskopik Teknik: Splenik Kolon
MEHMET ABDUSSAMET BOZKURT MEHMET ABDUSSAMET BOZKURT
Laparoskopik Teknik: İnen Kolon
FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FEZA YARBUĞ KARAKAYALI
Laparoskopik Teknik: Sigmoid Kolon
    TAYFUN YOLDAŞ
Laparoskopik Teknik: Total Kolektomi
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Robotik Teknik: Sağ Kolon
BİLGİ BACA BİLGİ BACA
Robotik Teknik: Transvers Kolon
    İSMAİL HAKKI HAMZAOĞLU
Robotik Teknik: İnen Kolon
EMRE BALIK EMRE BALIK
Robotik Teknik: Sigmoid Kolon
    TAYFUN KARAHASANOĞLU
Takip Nasıl Olmalı?
ÖZGEN IŞIK ÖZGEN IŞIK
Literatür Derlemesi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU CİHANGİR AKYOL CİHANGİR AKYOL
Multiviseral Rezeksiyon: Splenik Fleksura
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Multiviseral Rezeksiyon: Rektosigmoid Kanser
CİHANGİR AKYOL CİHANGİR AKYOL
Multiviseral Rezeksiyon: Kolon Ca
ARAS EMRE CANDA ARAS EMRE CANDA
Komplikasyonlar ve Tedavileri
    CEMİL ÇALIŞKAN
Patolojik Değerlendirme
    IŞINSU KUZU
Adjuvan - Neoadjuvan Tedavi
    GÜNGÖR UTKAN
Akılcı Alet Kullanımı: Uygun Stapler Seçimi
    SPONSOR
Akılcı Alet Kullanımı: Enerji Cihazları
    SPONSOR
Olgu Sunumu
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK

Modül 2: Malign Kalın Bağırsak Tıkanıklığı

Öğrenme Hedefleri
    MUSTAFA ATEŞ
İnsidans, Etyoloji, Epidemiyoloji
    MUSTAFA ATEŞ
Tedavi: Nonoperatif
    HASAN BEKTAŞ
Tedavi: Cerrahi
İSMAİL CEM ERAY İSMAİL CEM ERAY
Onkolojik Sonuçlar
    MUSTAFA ATEŞ
Olgu Sunumu
    MUSTAFA ATEŞ

Modül 3: Rektum Kanseri: TME

Öğrenme Hedefleri
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ BİLGİ BACA BİLGİ BACA
İnsidans, Etyoloji, Epidemiyoloji
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Tarihçe
    ADİL BAYKAN
Embriyoloji
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Anatomi: TME Dışındaki Planlar
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Tanı, Klinik Evreleme, Ameliyat Öncesi Hazırlık
ARAS EMRE CANDA ARAS EMRE CANDA
Radyolojik Evreleme
    MEHMET YÖRÜ BULUT
Yayılım Yolları
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Cerrahi Tekniğin Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Eğitimin Onkolojik Sonuçlar Üzerindeki Etkisi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Kimlere Radyoterapi Verelim? Kısa vs. Uzun
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Neoadjuvan Tedavi Protokolleri
    BÜLENT KARABULUT
TME / PME Cerrahi Teknik
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Açık Teknik: Splenik Fleksura Düşürülmesi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU     ZEKERİYA ERHAN AKGÜN
Açık Teknik: TME
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Açık Teknik: Parsiyel Mezorektal Eksizyon
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK
Laparoskopik Splenik Fleksura Düşürülmesi
ARAS EMRE CANDA ARAS EMRE CANDA
Laparoskopik Teknik: TME
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Laparoskopik Parsiyel Mezorektal Eksizyon
MUSTAFA ÖNCEL MUSTAFA ÖNCEL
Laparoskopik İntersfinkterik Rezeksiyon
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Robotik Teknik: Splenik Fleksura Düşürülmesi
    TAYFUN KARAHASANOĞLU
Robotik Teknik: TME
BİLGİ BACA BİLGİ BACA
Robotik Teknik: Parsiyel Mezorektal Eksizyon
EMRE BALIK EMRE BALIK
Aşağı AR’da Koruyucu Ostomi
MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL
Cerrahi Teknik: TaTME
BÜLENT CAVİT YÜKSEL BÜLENT CAVİT YÜKSEL
Makroskopik Patolojik Değerlendirme
    IŞINSU KUZU
Literatür: Derleme
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Erken Evre Kanserde Lokal Eksizyon Yeterli Mi?
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Erken Evre Kanserde Transanal Cerrahi
ARAS EMRE CANDA ARAS EMRE CANDA
Komplikasyonlar ve Tedavileri
    METİN KESKİN
Lokorejyonel Nükslere Yaklaşım
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Olgu Sunumu
BİLGİ BACA BİLGİ BACA

Modül 4: Rektum Kanseri: APR

Öğrenme Hedefleri
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Distal Rektum Kanserinin Özellikleri
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Hangi Hastalara APR Gerekir?
    MUSTAFA ALİ KORKUT
Anatomi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Ekstralevator APR: Cerrahi Teknik
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Ekstralevator APR: Laparoskopik
EMRE BALIK EMRE BALIK
Ekstralevator APR: Litotomi
    MUSTAFA ALİ KORKUT
Ekstralevator APR: Prone
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Ekstralevator APR: Gretfli
İSMAİL CEM ERAY İSMAİL CEM ERAY
Makroskopik Patolojik Değerlendirme
    IŞINSU KUZU
Komplikasyonlar ve Tedavileri
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK
Takip Nasıl Olmalı?
ÖZGEN IŞIK ÖZGEN IŞIK
Onkolojik Sonuçlar
    TAYFUN KARAHASANOĞLU
Nonoperatif Tedavi Mümkün Mü?
    TAYFUN YOLDAŞ
Olgu Sunumu
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU CİHANGİR AKYOL CİHANGİR AKYOL

Modül 5: Metastatik Kolorektal Kanser

Öğrenme Hedefleri
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Karaciğere Metastatik Kanser
    KAAN KARAYALÇIN
Akciğere Metastatik Kanser
    HAKAN KUTLAY
Periton ve Omentum Anatomisi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Sitoredüktif Cerrahi
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
HİPEK
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Sistemik Metastazlar (Diğer) Yaklaşım
VOLKAN ÖZBEN VOLKAN ÖZBEN
Onkolojik Palyatif Tedavi
    ŞUAYİP YALÇIN
Cerrahi Palyatif Tedavi
    TAYFUN BİŞGİN

Modül 6: Herediter Kolorektal Kanser

Öğrenme Hedefleri
ABDULLAH ZORLUOĞLU ABDULLAH ZORLUOĞLU
Genetik Danışmanlık
    ELÇİN BORA
FAP / MYH
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Lynch Syndrome / HNPCC
ABDULLAH ZORLUOĞLU ABDULLAH ZORLUOĞLU
Peutz - Jeghers
    OSMAN SERHAT GÜNER
Diğerleri
    LATİF VOLKAN TÜMAY
Olgu Sunumu
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU

Modül 7: Presakral Tümörler

İnsidans, Etyoloji, Klinik Bulgular, Tanı
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
Tedavi: Benign (Kist, Meningocel, vb.)
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
Tedavi: Malign (Kordoma, Teratoma, vb.)
    ABDULLAH BÖYÜK
Olgu Sunumu
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ MURAT ÇAKIR MURAT ÇAKIR

Modül 8: Desmoid Tümörler

İnsidans, Etyoloji, Klinik Bulgular, Tedavi
VOLKAN ÖZBEN VOLKAN ÖZBEN
Olgu Sunumu
VOLKAN ÖZBEN VOLKAN ÖZBEN

Modül 9: İnce Bağırsak Tümörleri

Öğrenme Hedefleri
ÖMER FARUK ÖZKAN ÖMER FARUK ÖZKAN
İnsidans, Etyoloji, Epidemiyoloji
ÖMER FARUK ÖZKAN ÖMER FARUK ÖZKAN
Klinik Bulgular, Tanı
ÖMER FARUK ÖZKAN ÖMER FARUK ÖZKAN
Tedavi
ÖMER FARUK ÖZKAN ÖMER FARUK ÖZKAN

Modül 10: GİST, Leiomyoma

Öğrenme Hedefleri
CEM KAAN PARSAK CEM KAAN PARSAK
İnsidans, Etyoloji, Klinik Bulgular, Tanı
    ORÇUN YALAV
Tedavi
CEM KAAN PARSAK CEM KAAN PARSAK
Olgu Sunumu
CEM KAAN PARSAK CEM KAAN PARSAK

Modül 11: GİS Lenfoma

Öğrenme Hedefleri
    ABDULLAH OĞUZ
İnsidans, Etyoloji, Epidemiyoloji
MUHİTTİN YAPRAK MUHİTTİN YAPRAK
Klinik Bulgular, Tanı
MUHİTTİN YAPRAK MUHİTTİN YAPRAK
Tedavi
    ABDULLAH OĞUZ
Olgu Sunumu
    ABDULLAH OĞUZ

Modül 12: İntestinal Nöroendokrin Tümörler

Öğrenme Hedefleri
    PARS TUNÇYÜREK
İnsidans, Etyoloji, Klinik, Ameliyat Hazırlığı
İLKNUR ERENLER BAYRAKTAR İLKNUR ERENLER BAYRAKTAR
Tedavi
    PARS TUNÇYÜREK
Olgu Sunumu
    PARS TUNÇYÜREK

Modül 13: Crohn Hastalığı

Öğrenme Hedefleri
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Crohn Hastalığı, Epidemiyoloji, Etyoloji, Patoloji
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Klinik
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Tanı Yöntemleri
    FİLİZ AKYÜZ
Medikal Tedavi
    FİLİZ AKYÜZ
Cerrahi Tedavi: Striktüroplasti
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Cerrahi Tedavi: İleoçekal Rezeksiyon
FEZA REMZİ FEZA REMZİ
Cerrahi Tedavi: İnce Bağırsak Rezeksiyon
    NERİMAN ŞENGÜL
Takip
    FİLİZ AKYÜZ
Anal Crohn Hastalığı
FEZA REMZİ FEZA REMZİ
Diğer GİS Tutulumu (Duodenum - Özofagus)
    YILMAZ GÜLER
Ekstraintestinal Bulgular
    SERKAN ŞENGÜL
Olgu Sunumu
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI

Modül 14: Ülseratif Kolit

Öğrenme Hedefleri
    İSMAİL HAKKI HAMZAOĞLU
Epidemiyoloji, Etyoloji, Patoloji, Klinik -1
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
Epidemiyoloji, Etyoloji, Patoloji, Klinik -2
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
Tanı Yöntemleri
    HÜLYA HAMZAOĞLU
Ameliyat Öncesi Hazırlık
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
Medikal Tedavi
    HÜLYA HAMZAOĞLU
Elektif Cerrahi Tedavi
FEZA REMZİ FEZA REMZİ
Elektif Cerrahi Ameliyatlar: TPC - IPAA
FEZA REMZİ FEZA REMZİ
Elektif Cerrahi Ameliyatlar: TAC - IRA
    İSMAİL HAKKI HAMZAOĞLU
Acil Cerrahi Tedavi
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Poşit
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
İndetermine Kolit: Yaklaşım
FEZA REMZİ FEZA REMZİ
Ekstraintestinal Bulgular
NECDET FATİH YAŞAR NECDET FATİH YAŞAR
Olgu Sunumu
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ

Modül 15: Diğer Kolitler

Öğrenme Hedefleri
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
İnfeksiyöz
İSMAİL ALPER TARIM İSMAİL ALPER TARIM
İskemik
    TAYFUN BİŞGİN
Radyasyon (Kolitis, Proktit , Enterit)
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Nötropenik
    SEZGİN ZEREN
Diğer Kolitler
MEHMET ABDUSSAMET BOZKURT MEHMET ABDUSSAMET BOZKURT
Olgu Sunumu
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI

Modül 16: Divertiküler Hastalık

Öğrenme Hedefleri
FAHRETTİN ACAR FAHRETTİN ACAR
Epidemioloji, Etyoloji, Patoloji
NURİ OKKABAZ NURİ OKKABAZ
Klinik
NURİ OKKABAZ NURİ OKKABAZ
Tanı Yöntemleri
NURİ OKKABAZ NURİ OKKABAZ
Tedavi: Divertikülozis
NURİ OKKABAZ NURİ OKKABAZ
Tedavi: Divertikülit, Komplike Olmayan
    ÖMER TOPÇU
Tedavi: Divertikülit, Komplike
FAHRETTİN ACAR FAHRETTİN ACAR
Tedavi: Divertiküler Kanama
BÜLENT CAVİT YÜKSEL BÜLENT CAVİT YÜKSEL
Olgu Sunumu
FAHRETTİN ACAR FAHRETTİN ACAR

Modül 17: Mekanik Bağırsak Tıkanıklığı

Öğrenme Hedefleri
AHMET KEŞŞAF AŞLAR AHMET KEŞŞAF AŞLAR
Epidemioloji, Etyoloji, Patoloji
KEMAL ERDİNÇ KAMER KEMAL ERDİNÇ KAMER
Klinik
KEMAL ERDİNÇ KAMER KEMAL ERDİNÇ KAMER
Tanı Yöntemleri, Tedavi
AHMET KEŞŞAF AŞLAR AHMET KEŞŞAF AŞLAR
Kolonik Obstrüksiyon (Ogilvie’s Syndrome)
    ÇİĞDEM ASLAN

Modül 18: Derin (Pelvik) Endometriozise Yaklaşım

Öğrenme Hedefleri
BİLGİ BACA BİLGİ BACA
Epidemioloji, Etyoloji, Patoloji
BİLGİ BACA BİLGİ BACA
Klinik
BİLGİ BACA BİLGİ BACA
Tanı Yöntemleri
BİLGİ BACA BİLGİ BACA
Tedavi: Pelvik
BİLGİ BACA BİLGİ BACA
Tedavi: Sağ Kolon
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Olgu Sunumu
BİLGİ BACA BİLGİ BACA

Modül 19: Alt GİS Kanaması

Öğrenme Hedefleri
ÖZGEN IŞIK ÖZGEN IŞIK
Alt GİS Kanaması
ÖZGEN IŞIK ÖZGEN IŞIK

Modül 20: Mezenter Hastalıkları

Öğrenme Hedefleri
YUSUF SEVİM YUSUF SEVİM
Kitle Lezyonları - Panükulit
YUSUF SEVİM YUSUF SEVİM
Vasküler Hastalıklar
ERDİNÇ ÇETİNKAYA ERDİNÇ ÇETİNKAYA
Olgu Sunumu
YUSUF SEVİM YUSUF SEVİM

Modül 21: Apendiks Hastalıkları

Öğrenme Hedefleri
KEMAL ERDİNÇ KAMER KEMAL ERDİNÇ KAMER
Epidemiyoloji, Etyoloji, Patoloji
TURAN ACAR TURAN ACAR
Klinik
KEMAL ERDİNÇ KAMER KEMAL ERDİNÇ KAMER
Tanı Yöntemleri
TURAN ACAR TURAN ACAR
Tedavi
KEMAL ERDİNÇ KAMER KEMAL ERDİNÇ KAMER
Olgu Sunumu
KEMAL ERDİNÇ KAMER KEMAL ERDİNÇ KAMER

Modül 22: Apendiks Tümörleri

Öğrenme Hedefleri
    ABDULLAH BÖYÜK
Epidemiyoloji, Etyoloji, Patoloji, Klinik, Tanı
    TAYFUN YOLDAŞ
Tedavi (SRC - HİPEK): Onkolojik Sonuçlar
    ABDULLAH BÖYÜK

Modül 23: Diğer Konular

Travma
MUSTAFA TAHİR ÖZER MUSTAFA TAHİR ÖZER
Pediatrik Hastalıklar
    AYDIN YAĞMURLU
İrritabıl Bağırsak Sendromu
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Presakral Kanamalara Yaklaşım
FEZA REMZİ FEZA REMZİ

Modül 24: Kolorektal Anastomoz Teknikleri

Öğrenme Hedefleri
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK
Açık Cerrahi
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK
Minimal İnvaziv Cerrahi
EMRE BALIK EMRE BALIK
Doku Perfüzyonu
EMRE BALIK EMRE BALIK

Modül 25: Genel Konular

Kolorektal Cerrahide Nükleer Tıp Uygulamaları
    ÖZLEM KÜÇÜK
Açık Kolorektal Cerrahide Anestezi Yaklaşımı
    MENEKŞE ÖZÇELİK
Laparoskopik Cerrahide Anestezi Yaklaşımı
    MENEKŞE ÖZÇELİK
Proktolojik Vakalarda Anestezi Yaklaşımı
    MENEKŞE ÖZÇELİK
Mekanik Bağırsak Temizliği
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ
Kolorektal Cerrahide Antibiyotik Kullanımı
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
Ağrı Yönetimi
    ENVER ÖZGENCİL
Onkolojik Hastalarda Psikiyatri
    HAKAN KUMBASAR
Hasta Güvenliği
EMRE BALIK EMRE BALIK
MİS: Giriş ve Teknik Alt Yapı
FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FEZA YARBUĞ KARAKAYALI
MİS: El Aletleri
MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL
MİS: Komplikasyonlarına Yaklaşım
CİHANGİR AKYOL CİHANGİR AKYOL
ERAS
    İSMAİL GÖGENUR
Cerrahi Öncesi Ameliyathane Hazırlığı
NURİ OKKABAZ NURİ OKKABAZ
Enerji Cihazları Çalışma Mekanizmaları
ÖZGEN IŞIK ÖZGEN IŞIK
Robotik Cerrahi Teknolojisi
    SPONSOR

Modül 1: Kolon Kanseri

Laparoskopik Teknik: Suprakolik KME
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK

Proktolojik Hastalıklar

Modül 1: Temel Konular

Perianal Bölge Anatomisi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Anal Bölge Fizyolojisi
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK

Modül 2: Hemoroidal Hastalık

Öğrenme Hedefleri
İLKER SÜCÜLLÜ İLKER SÜCÜLLÜ
Etyoloji, Klinik, Tanı
MİRAÇ İLKER PALA MİRAÇ İLKER PALA
Eksternal Hemoroidal Hastalık Tedavisi
İLKER SÜCÜLLÜ İLKER SÜCÜLLÜ
Nonoperatif Tedavi: Medikal
    AHMET TUNCAY YILMAZLAR
Nonoperatif Tedavi: Ofis Prosedürleri
HEDEF ÖZGÜN HEDEF ÖZGÜN
Cerrahi Tedavi: Klasik Hemoroidektomi
    BÜLENT MENTEŞ
Cerrahi Tedavi: Stapler Hemoroidopeksi
ABDULLAH ZORLUOĞLU ABDULLAH ZORLUOĞLU
Cerrahi Tedavi: DAHL + RAR
    MEHMET TUNÇ YALTI
Cerrahi Tedavi: Lazer
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Cerrahi Tedavi: Enerji Cihazları
İLKER SÜCÜLLÜ İLKER SÜCÜLLÜ
Cerrahi Tedavi: Literatür Güncellemesi
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Özel Durumlar: Akut Hemoroidal Hastalık
    NERİMAN ŞENGÜL
Özel Durumlar: Gebelik, İBH, Hematolojik
    NERİMAN ŞENGÜL
Özel Durumlar: Komplikasyonlar: Anal Darlık
    BÜLENT MENTEŞ

Modül 3: Anal Fissür

Öğrenme Hedefleri
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Etyoloji, Klinik, Tanı
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Medikal Tedavi
    NERİMAN ŞENGÜL
Girişimsel Tedavi
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Cerrahi Tedavi
    TİMUÇİN EROL
Literatür Güncellemesi
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Özel Durumlar: Gebelik, İBH, Hematolojik
ALP YILDIZ ALP YILDIZ
Olgu Sunumu
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU

Modül 4: Perianal Apse

Öğrenme Hedefleri
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK
Etyoloji, Klinik, Tanı
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK
Tedavi
İSMAİL CEM ERAY İSMAİL CEM ERAY
Özel Durumlar
ÖZGEN IŞIK ÖZGEN IŞIK
Olgu Sunumu
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK

Modül 5: Perianal Fistül

Öğrenme Hedefleri
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Etyoloji, Klinik, Tanı
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Tedavi Prensipleri: Klasik Yöntemler
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU BAHADIR EGE BAHADIR EGE
Tedavi Prensipleri: İlerletme Flepleri
FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
Tedavi Prensipleri: LAFT
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Tedavi Prensipleri: LAFT
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Tedavi Prensipleri: LİFT
AHMET KEŞŞAF AŞLAR AHMET KEŞŞAF AŞLAR
Tedavi Prensipleri: VAAFT
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Tedavi Prensipleri: Dolgu Maddeleri - OTC Klip
İSMAİL CEM ERAY İSMAİL CEM ERAY
Tedavi Prensipleri: Core Out Fistuletcomy
İLKER SÜCÜLLÜ İLKER SÜCÜLLÜ
Tedavi Prensipleri: Yeni Uygulamalar
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Tedavi Prensipleri: Atnalı Apse / Fistül
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Rektovajinal Fistül
FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FEZA YARBUĞ KARAKAYALI
Özel Durumlar: Gebelik, İBH, Hematolojik
    NERİMAN ŞENGÜL
Olgu Sunumu ve Kritik Yorum
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK

Modül 6: Pilonidal Sinüs

Öğrenme Hedefleri
    NECİP SERDAR YÜCEYAR
Etyoloji, Klinik, Tanı
    NECİP SERDAR YÜCEYAR
Fenol Uygulaması
    OSMAN DOĞRU
Akut Apse Tedavisi
    NECİP SERDAR YÜCEYAR
Klasik Yöntemler: Eksizyon
    NECİP SERDAR YÜCEYAR
Klasik Yöntemler: Flep
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Klasik Yöntemler: Mikrosinüzektomi
    AHMET SERDAR KARACA
Yeni Uygulamalar: EPSİT
CİHANGİR AKYOL CİHANGİR AKYOL
Yeni Uygulamalar: Lazer (LEPSİT)
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Olgu Sunumu
    OSMAN DOĞRU

Modül 7: Hidradenitis Süpürativa

Öğrenme Hedefleri
EMRE BALIK EMRE BALIK
Etyoloji, Klinik, Tanı
EMRE BALIK EMRE BALIK
Tedavi Seçenekleri
    METİN KESKİN

Modül 8: Pruritis Ani ve Deri Hastalıkları

Öğrenme Hedefleri
    HOVSEP HAZAR
Etyoloji, Patogenez, Epidemiyoloji ve Sınıflama
    HOVSEP HAZAR
Tanı ve Tedavi Prensipleri
    HOVSEP HAZAR
Olgu Sunumu
    HOVSEP HAZAR

Modül 9: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Öğrenme Hedefleri
    ONUR BAYRAKTAR
Etyoloji, Klinik, Tanı
    ONUR BAYRAKTAR

Modül 10: Pelvik Taban

Öğrenme Hedefleri
FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
Etyoloji, Klinik, Tanı
FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
Tanı Yöntemleri: Anorektal Fizyoloji
    METİN KESKİN
Defekografi, MR Defekografi Endikasyon
    NURAY HALİLOĞLU
Prolapsus, Soliter Rektal Ülser, Konservatif
FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
Prolapsus Cerrahisi: Delorme
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK
Prolapsus Cerrahisi: Altemeir
MURAT ÇAKIR MURAT ÇAKIR
Prolapsus Cerrahisi: Frykman
    MUSTAFA ATEŞ
Prolapsus Cerrahisi: Ventral Meş Rektopeksi
FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
Rektosel, Enterosel: Konservatif Tedavi
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Transperineal Yaklaşım
SEZAİ LEVENTOĞLU SEZAİ LEVENTOĞLU
Transabdominal Yaklaşım
FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
Skorlama
FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
Dissinerjik Defekasyon: Tedavi Yöntemleri
FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
ODS: Konservatif ve Cerrahi Tedavi
FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FEZA YARBUĞ KARAKAYALI
Transanal İrrigasyon ve Biofeedback
    WAFİ ATTAALLAH
Pelvik Taban Rehabilitasyonu
    DEFNE DEMİRTUNÇ
Kolonik İnertia: Kabızlık
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
Biofeedback ve Anal Fizyoterapi
EMRE BALIK EMRE BALIK
Olgu Sunumu
FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN

Modül 11: Fekal İnkontinens

Öğrenme Hedefleri
İSMAİL CEM ERAY İSMAİL CEM ERAY
Etyoloji, Klinik, Tanı
İSMAİL CEM ERAY İSMAİL CEM ERAY
Tanı Yöntemleri
    METİN KESKİN
Konservatif Tedavi Yöntemleri
    MUSTAFA ATEŞ
Tedavi: Obstetrik Hasarda Cerrahi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Tedavi: Stimülasyon Yöntemleri
ARAS EMRE CANDA ARAS EMRE CANDA
Tedavi: Diğer İnvazif Yöntemler
ARAS EMRE CANDA ARAS EMRE CANDA
Aşağı Anterior Rezeksiyon Sednromu
    MURAT SÜPHAN ERTÜRK
Olgu Sunumu
İSMAİL CEM ERAY İSMAİL CEM ERAY

Modül 12: Anorektal Travma: Yabancı Cisim

Öğrenme Hedefleri
    WAFİ ATTAALLAH
Etyoloji, Epidemiyoloji
    WAFİ ATTAALLAH
Konservatif ve Cerrahi Tedavi Yöntemleri
    WAFİ ATTAALLAH
Hasar Kontrol Laparotomoisi Tetkikleri
    WAFİ ATTAALLAH
Olgu Sunumu
MUSTAFA TAHİR ÖZER MUSTAFA TAHİR ÖZER

Modül 13: Anal Kanser

Öğrenme Hedefleri
    GÖKHAN ÇİPE
İnsidans, Etyoloji, Epidemiyoloji
    GÖKHAN ÇİPE
Klinik Bulgular, Tanı, Ameliyat Öncesi Hazırlık
    GÖKHAN ÇİPE
Yayılım Yolları
EMRE SİVRİKOZ EMRE SİVRİKOZ
Prekanseröz Lezyonlar
EMRE SİVRİKOZ EMRE SİVRİKOZ
Anal İntraepithelial Neoplazi (AIN)
    VOLKAN DOĞRU
Paget Hastalığı
    OSMAN BOZBIYIK
Tedavi Yöntemleri
    GÖKHAN ÇİPE
Tedavi Sonrası Takip
    GÖKHAN ÇİPE

Modül 14: Epidermoid Kanser

Öğrenme Hedefleri
    ERCAN GEDİK
İnsidans, Etyoloji, Epidemiyoloji
    ERCAN GEDİK

Modül 15: Melanoma

Öğrenme Hedefleri
    AHMET TUNCAY YILMAZLAR
İnsidans, Etyoloji, Epidemiyoloji
    AHMET TUNCAY YILMAZLAR

Modül 16: Proktolojik Ameliyatlar Öncesi Hazırlık

Proktolojik Ameliyatlar Öncesi Hazırlık
HEDEF ÖZGÜN HEDEF ÖZGÜN

Akademik Eğitim

Modül 1: Temel Biyoistatistik

Öğrenme Hedefleri
    ATİLLA HALİL ERHAN
Araştırma Yöntemleri
    ATİLLA HALİL ERHAN
Temel Biyoistatistik
    ATİLLA HALİL ERHAN

Modül 2: Araştırma Tipleri ve Klinik Araştırmalar

Araştırma Tipleri ve Klinik Araştırmalar
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU

Modül 3: Kanıta Dayalı Tıp

Kanıta Dayalı Tıp
    NUH ZAFER CANTÜRK

Modül 4: Etik

Etik
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK

Modül 5: EBSQ

Öğrenme Hedefleri
MUSTAFA ÖNCEL MUSTAFA ÖNCEL
EBSQ ve EBSQ-C Almak Neden Önemli?
MUSTAFA ÖNCEL MUSTAFA ÖNCEL
EBSQ-C Başvuru Süreci Nasıl Tamamlanır?
ERMAN AYTAÇ ERMAN AYTAÇ
EBSQ-C Sınavı Nasıl Yapılıyor?
FATMA AYÇA GÜLTEKİN FATMA AYÇA GÜLTEKİN
EBSQ-C Hazırlığı İçin Nasıl Hazırlanmalı?
NURİ OKKABAZ NURİ OKKABAZ
Örnek Makale Diseksiyonu
MUSTAFA ÖNCEL MUSTAFA ÖNCEL

Stoma Okulu

Tanıtım: Stoma Okulu Tanıtım Sunumu

Stoma Okulu Tanıtım Sunumu
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU

Modül 1: Anatomi, Stoma Endikasyonları

Öğrenme Hedefleri
NURİ OKKABAZ NURİ OKKABAZ
Anatomi: Gastrointestinal Sistem Anatomisi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Anatomi: Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Stoma Endikasyonları: Enfektif Süreçler
MİRAÇ İLKER PALA MİRAÇ İLKER PALA
Stoma Endikasyonları: Neoplastik Süreçler
İLKER SÜCÜLLÜ İLKER SÜCÜLLÜ
Stoma Endikasyonları: Travmatik Süreçler
    GÖKHAN YILMAZ
Stoma Çeşitleri: Geçici Stoma
MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL
Stoma Çeşitleri: Kalıcı Stoma
NURİ OKKABAZ NURİ OKKABAZ
Stoma Çeşitleri: İleostomi
SADETTİN ER SADETTİN ER
Stoma Çeşitleri: Özefagostomi
FEVZİ CENGİZ FEVZİ CENGİZ
Stoma Çeşitleri: Jejunostomi
EYÜP MURAT YILMAZ EYÜP MURAT YILMAZ
Stoma Çeşitleri: Çekostomi
TURAN ACAR TURAN ACAR
Stoma Çeşitleri: Kolostomi
    TAYFUN BİŞGİN
Akılcı Ürün Kullanımı
    SPONSOR

Modül 2: Ameliyat Öncesi Bakım ve Cerrahi

Öğrenme Hedefleri
MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN HAKSAL
Aydınlatılmış Onam
KEMAL ERDİNÇ KAMER KEMAL ERDİNÇ KAMER
Bilgilendirme ve Eğitim
    ZEHRA GÖÇMEN BAYKARA
Ameliyat Öncesi Bağırsak Hazırlığı
ERDİNÇ ÇETİNKAYA ERDİNÇ ÇETİNKAYA
Stoma Bölgesinin İşaretlenmesi
    YOİHD
Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği
    AYİŞE KARADAĞ
İleostomi Açılması
KEMAL ERDİNÇ KAMER KEMAL ERDİNÇ KAMER
Kolostomi Açılması
ERDİNÇ ÇETİNKAYA ERDİNÇ ÇETİNKAYA
Stoma Kapatılması
    CEMİL ÇALIŞKAN
Akılcı Ürün Kullanımı
    SPONSOR

Modül 3: Ameliyat Sonrası Bakım ve Eğitim

Öğrenme Hedefleri
    DENİZ HARPUTLU
Erken Dönemde Stoma Bakımı
    AYSEL ÖREN HİNT
Uzun Süreli Bakım
    YOİHD
Tek Parçalı Ostomi Torbasını Uygulama
    DENİZ HARPUTLU
Çift Parçalı Ostomi Torbasını Uygulama
    DENİZ HARPUTLU
Kendini Algılama ve Beden İmajı
    DUYGU HİÇDURMAZ
Sosyal İzolasyon
    SATI DEMİR
Cinsellik
    SULTAN AYAZ ALKAYA
İbadet
    SERCAN KARADAĞ
Stoma Bakım Malzemeleri
    TUBA ŞENGÜL
Stomalı Bireyin Sosyal Yaşama Uyumu
    HATİCE KARABULUT
Çocuklar İçin Ürünler, Ebeveyn Danışmanlığı
    DURUCAN AYDIN
Akılcı Ürün Kullanımı
    SPONSOR

Modül 4: Komplikasyon Yönetimi

Öğrenme Hedefleri
CİHANGİR AKYOL CİHANGİR AKYOL
Konstipasyon, Diyare, Yüksek Çıktılı Stoma
    YASEMİN KÖŞKER
İskemi, Nekroz
    MEHMET ALİ KOÇ
Kanama
    MEHMET ALİ KOÇ
Mukokutanöz Ayrışma
    MEHMET ALİ KOÇ
Prolapsus
    MEHMET ALİ KOÇ
Stenoz
    YASEMİN KÖŞKER
Parastomal Herni
ARAS EMRE CANDA ARAS EMRE CANDA
Alerji
    DENİZ HARPUTLU
Pyoderma Gangrenosum - Caput Medusa
    DENİZ HARPUTLU
Mantar - Folikülit
    DENİZ HARPUTLU
Kısa Bağırsak Sendromunda Stoma Kullanımı
CİHANGİR AKYOL CİHANGİR AKYOL
Akılcı Ürün Kullanımı
    SPONSOR

Kolonoskopi Okulu

Tanıtım: Kolonoskopi Okulu Tanıtım Sunumu

Kolonoskopi Okulu Tanıtım Sunumu
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU

Modül 1: Kolonoskopi?

Kolonoskopi Nedir?
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Tarihçe
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Kolonoskopun Teknik Özellikleri
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Hasta Hazırlığı
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Onam
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Sedasyon
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Kolonoskopi Nasıl Yapılır?
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Temizlik ve Dezenfeksiyon
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Raporlama
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Özel Teknikler
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK
Özellikli Hastalar İçin Kolonoskopi
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ     MEHMET ALİ KOÇ     HAYAL ZEYBEK

Modül 2: Kolonoskopi Uygulaması

Kolonoskopi Uygulaması
    MEHMET ALİ KOÇ
Kolonoskopik Anatomi
ŞİYAR ERSÖZ ŞİYAR ERSÖZ

Modül 3: Kolon Polipleri: Genel Bilgi

Tanım, Sınıflama, Epidemiyoloji
    METİN KESKİN
Tedavi
    METİN KESKİN
Polipektomi
    METİN KESKİN
Polip Parçasının Dışarı Çıkarılması
    METİN KESKİN
Takip ve Korunma
    METİN KESKİN
Non - Neoplastik Polipler
    METİN KESKİN
Serrated Adenom
    METİN KESKİN
Özel Durumlar
    METİN KESKİN
Polipektomi - İşaretleme
    METİN KESKİN
Polipozis
    METİN KESKİN

Modül 4: EMD ve ESD Girişimleri

EMD ve ESD Girişimleri
    EMRE GÖRGÜN

Modül 5: Patoloji

Patoloji
    IŞINSU KUZU

Modül 6: Kolorektal Kanserler

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Divertiküler Hastalık
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Radyasyon Proktiti
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Fistüller
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Terminal İleum Lezyonları
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Anastomozlar
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Anastomoz Kaçakları
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Yabancı Cisimleri
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Diğer Patolojiler
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU

Modül 7: Kolitler (İBH, Enfeksiyöz)

Kolitler (İBH, Enfeksiyöz)
    SELİM KARAYALÇIN

Modül 8: Girişimsel Kolonoskopi

Girişimsel Kolonoskopi
MUSTAFA FEVZİ CELAYİR MUSTAFA FEVZİ CELAYİR
Komplikasyonlar
FEVZİ CENGİZ FEVZİ CENGİZ

Modül 9: Tarama

Tarama
    AHMET SERDAR KARACA

Modül 10: Endoskopi Sistemleri

Endoskopi Sistemleri
    SPONSOR

Modül 11: Endolüminal Cerrahi

Kolorektal Poliplerin İncelenmesi ve Tanımlanması - Endoskopik Sınıflamalar
FEVZİ CENGİZ FEVZİ CENGİZ
Kolorektal Lezyonların Endoskopik Tespiti - Yapay Zeka
    CEMİL BURAK KULLE
Kolorektal Poliplerin İncelenmesi ve Tanımlanması - Morfolojik Sınıflama
    METİN KESKİN ADEM BAYRAKTAR ADEM BAYRAKTAR
Kolorektal Poliperin Rezeksiyonu - Kompleks Polip Nedir?
    TAHSİN DALGIÇ
Endoskopik Ekipmanlar (Bıçak, Hemostatik Forsep, Klip, Platformlar, Sıvılar…)
    MEHMET ALİ KOÇ
ESD Aşamaları: Cerrahi Teknikler (Standartlar)
    TAHSİN DALGIÇ
ESD Aşamaları: Cerrahi Teknikler (Tünel, Poket…)
    İLKER ÖZGÜR
"ESD: Trikler (Traksiyon) - Robot "
    EMRE GÖRGÜN
Lezyonun Çıkarılması ve Uygun Şekilde Patolojiye Gönderilmesi, Patologdan Ne Beklenmeli ve İstenmeli?
    MELEK BÜYÜK
Cerrahi Kompilasyonların Endolüminal Tedavisi
    HASAN BEKTAŞ

Nütrisyon ve Yara Bakım Okulu

Modül 2: Yara ve Bakımı

Yara İyileşmesi
FEZA YARBUĞ KARAKAYALI FEZA YARBUĞ KARAKAYALI
Anastomoz Kaçağını Artıran Faktörler
MUSTAFA ÖNCEL MUSTAFA ÖNCEL
Kolorektal Cerrahide Cerrahi Alan Enfeksiyonları
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Enteroatmosferik Fistül Yönetimi
MUSTAFA TAHİR ÖZER MUSTAFA TAHİR ÖZER
Abdominal Sepsis ve Tedavisi
    İBRAHİM TAYFUN ŞAHİNER
Radyoterapili Alanda Yara Problemleri ve Yönetimi
MURAT KENDİRCİ MURAT KENDİRCİ
İnatçı Pilonidal Sinüs Yarası ve Yönetimi
    NECİP SERDAR YÜCEYAR
Fournier Ganreni ve Yönetimi
    AHMET TUNCAY YILMAZLAR
Stoma Retraksiyon Yönetimi
    MEHMET ALİ KOÇ
Stoma Etrafı Yara Yönetimi
    YASEMİN KÖŞKER     DENİZ HARPUTLU
Yara İyileşmesini Etkileyen Faktörler
    HÜLYA BULUT
Yara Yatağının Hazırlanması (TIME konsepti)
    DERYA KARAKAYA
Yaranın Değerlendirilmesi
    AYISE KARADAG
Yara Bakım Ürünleri (Pansumanlar)
    TUBA ŞENGÜL
Yara Bakım Ürünleri (Solüsyonlar)
    VİLDAN ÇAKAR
Negatif Basınçlı Yara Kapama
    NİLÜFER ERTÜRK
Yara Yönetimi (Basınç Yaralanması - Ameliyat Olacak Hasta)
    ŞENAY GÜL
Yara Yönetimi (Hiperbarik Oksiyen Tedavisi)
    ASLICAN ÇAKKALKURT

Modül 1: Nütrisyon

Malnütrisyonun Tanımı ve Önemi
MEHMET AYHAN KUZU MEHMET AYHAN KUZU
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi (Tarama Yöntemleri), Ölçülmesi ve İzlenmesi
ÖMER FARUK ÖZKAN ÖMER FARUK ÖZKAN
Makro ve Mikro Besin Öğeleri
YUSUF SEVİM YUSUF SEVİM
Nütrisyon Desteğinde Temel İlkeler
    TİMUÇİN EROL
Enteral Nütrisyon ve Endikasyonları ve Beslemenin Püf Noktaları
    SERDAR GÜMÜŞ
Parenteral Nütrisyon ve Endiaksyonları ve Beslemenin Püf Noktaları
M.ÖZGÜR TÜRKMENOĞLU M.ÖZGÜR TÜRKMENOĞLU
Nütrisyon Desteğinde Erişim Yolları
    ENVER REYHAN
Kanserli Hastalarda Malnütrisyonun Fizyopatolojisi
    MEHMET ALİ KOÇ
İyileşmenin Hızlandırılması: Prensipler ve Sonuçları
    RIZA HALDUN GÜNDOĞDU
Enterokutanöz Fistüllerde Nütrisyon ve Kısa Bağırsak Sendromunda Beslenme Nasıl Olmalı?
MUHİTTİN YAPRAK MUHİTTİN YAPRAK
İBH’da Nütrisyon Destek Nasıl Olmalıdır?
ALPER SÖZÜTEK ALPER SÖZÜTEK
Kolorektal Kanserli Hastalarda Perioeratif Nütrisyonel Hedefler Neler Olmalıdır?
AHMET DAĞ AHMET DAĞ
Sarkopeni Nedir ve Nasıl Önleriz? Sarkopenik Obezite Nedir?
İSMAİL CEM ERAY İSMAİL CEM ERAY
Kolorektal Kanserli Hastalarda İmmünonütrisyon Endikasyonları?
AHMET RENCÜZOĞULLARI AHMET RENCÜZOĞULLARI
Aktif Nütrisyon Nedir ?
CEM KAAN PARSAK CEM KAAN PARSAK
Kolorektal Kanserli Hastalarda Nütrisyonel Desteğin Postoperatif Sonuçlara ve Sağ Kalıma Etkisi Nedir?
TAHSİN ÇOLAK TAHSİN ÇOLAK
Yoğun Bakım Hastalarında Enerji Gereksinimi ve Beslenme Nasıl Olmalıdır?
    MURAT GÜNDÜZ
Re-feeding (Yeniden Beslenme) Sendromu
    İSMAİL GÖMCELİ
Oral Tamamlayıcı Ürünler (Hangi Hastaya, Hangi Ürünü Kullanalım?)
    CUMHUR ÖZCAN
Enteral ve Parenteral Nütrisyonda Komplikasyonlar ve Yönetimi
    ORÇUN YALAV

Kongre 2021 | Özel Bölüm

TKRCD Kongre: 2021

Rektum Kanserinde Lateral Lenf Nodu Diseksiyonu
    PETR TSARVKOV
Peritoneal Karsinomatozis Yönetimi: Endikasyon, Hasta Seçimi, Sınıflamalar, Skorlamalar, Komplikasyonlar, Kısıtlılıklar
MUSTAFA CEM TERZİ MUSTAFA CEM TERZİ
Kolon Kanserinde Primer Besleyici Arterin Optimum Ligasyon Seviyesi ve Kolon Duvarı Rezeksiyon Sınırları
    TAYFUN KARAHASANOĞLU
Rektum Kanserinin Tanı ve Neoadjuvan Tedavisinde Paradigma Değişiklikleri (Rektum Kanserinin Ameliyatsız Tedavisi / İzle ve Gör)
    EMRE GÖRGÜN
Proktolojide Lazer Kullanımı
ERSİN ÖZTÜRK ERSİN ÖZTÜRK